Kari Håkonsen

Kari Håkonsen

Jeg har arbeidet som kunsthåndverker i Norge siden 1998 etter endt utdanning i glassblåsing og design fra Sverige, England, Danmark, New Zealand og Norge. Jeg er født og oppvokst på Østlandet nord for Oslo og det er også her jeg bor og arbeider nå.
Etter å ha startet og vært tilknyttet verkstedsamarbeidet Egenart på Bærums verk i fire år, er jeg siden 2001 etablert i Grue kommune i Hedmark sammen med min mann og kollega Vidar Koksvik. Her har vi bygd opp vårt eget verksted med glassovner og annet utstyr tilpasset våre behov. I verkstedet blåser og utformer vi våre egne glassarbeider i tillegg til at vi lager glass for, og leier ut verkstedet til andre glasskunstnere og designere. I tilknytning til vår glasshytte og bolig har vi også etablert et verkstedsutsalg/galleri hvor våre glassprodukter er til salgs.

Under denne tiden har jeg funnet min plass som kunsthåndverker i Norge. Jeg har markert meg som glasskunstner med utstillinger og prosjekter i mange sammenhenger. Konsentrasjon og et kreativt verkstedsamarbeid har gjort det mulig for meg og utforske nye områder og å lage nyskapende glasskunst.

Jeg arbeider i blåst og frihåndsformet glass både med skulpturelle og funksjonelle objekter i grenseland mellom de velkjente begrepene kunst, håndverk, kunsthåndverk og design. Noen dager skulpturelt, andre dager stramt og funksjonelt.

Som glasskunstner er jeg opptatt av de kunstneriske, materielle og tekniske mulighetene som ligger i glass. Jeg har i min karriere som etablert glasskunstner gått fra og utforske det massive, tunge og optiske glasset til det skjøre, tynne, lette glasset som er strukket til den ytterste grensen for materialets tålegrense.

For meg foregår skaperprosessen direkte i materialet. Under arbeidet med glasset oppstår mitt uttrykk. Samarbeidet, det fysiske og det umiddelbare i prosessen, sammen med den intense varmen skaper et dynamisk miljø som er essensielt for min kunstneriske utvikling.

CV

Her er noen av mine arbeider: Galleri

Send meg en epost

Webside: Klart Glass