Utstillingsplan

Høst 2017 – vår 2018

9. september – 8. oktober                “Verk” av Hanne Lunder

12. oktober – 19. november             Klær med trykk av Gro Aakenes Sævig

21. november – 24. desember         Jul i Kongensgate

8. januar – 4. februar                        “Belyst”, lamper og lys i mange materialer, Helen Mørken m. flere

6. februar – 4. mars                           “JUBILEUM”, Grete Wexels Riser, keramikk

6. mars – 2. april                                 Våren i Kongensgate

4. april – 6. mai                                   Pål Roland Janssen, glass

8. mai – 10. juni                                  Mona Strand, hatter

12. juni – 2. september                      Sommer i Kongensgate