OMSKAPT

Poster og invitasjon til utstillingen "Omskapt".

I forkant av vår årlig sommerutstilling avrunder vi våren med en spennende temautstilling, “Omskapt”. Objektene vi viser har alle tatt utgangspunkt i noe annet – det kan være ombruk eller gjenbruk av materialer eller objekter eller gjenoppliving og videreutvikling av eksisterende arbeid eller idéer.

Kunstnere fra Kunsthåndverkerne deltar sammen med gjesteutstiller, Bodil Buchacz. Om sitt eget bidrag til “Omskapt” skriver Buchacz:

“Objektene i denne utstillingen består av resirkulert emballasjeplast, hovedsaklig fra landbruksprodukter.
Vi står ovenfor en menneskeskapt miljøkatastrofe, og vår omgang med plastprodukter er ett av bidragene til den.

Jeg vil fokusere på de plastmaterialene vi har i hendene hver dag ved å omforme dem og sette dem inn i en annen sammenheng. Gjennom unaturlige planteformer og asymetriske blomster prøver jeg å hinte om hva som kan skje hvis vi ikke passer på kloden vår.

Så kanskje noen kjøper løk uten plastnett neste gang?”

Bodil Buchacz brosje