Vi pusser opp

tom butikk

Nå er lokalene i Kongensgate helt tomme. Gulvet blir slipt og veggene malt.