Helen Mørken

Helen Mørken

webpage: www.helenmorken.no

epost: helen.morken@me.com

Telefon: +47 93440309

Jeg har en lidenskapelig interesse for lys og gjennomskinnelighet.  Mine nåværende arbeider gjenspeiler dette gjennom bruk av flortynn og skjør porselen, ofte kombinert med lys. Jeg er fascinert av lyset jeg ser i naturen – på et makronivå i skyer, bølger eller horisonter, og på et mikronivå i små frø, kronblader eller insektvinger. Jeg ønsker å formidle noe av essensen i det jeg opplever, for så å inspirere til nye assosiasjoner. Ved å bruke en svært begrenset fargepalett, vil jeg oppnå et visst nivå av abstraksjon, som oppfordrer til nye tolkninger av linjer og former. Mitt valg av et skjør gjennomskinnelig materiale gjenspeiler et ønske om å vise ærlighet og sårbarhet i mitt arbeide. En viktig del av det jeg gjør, ligger i eksperimenteringen med materialer. Jeg jobber kontinuerlig med å tøye grensene for hva som er teknisk oppnåelig. Denne eksperimenteringen består mye i å blande porselensleire med andre materialer for å utvide leirens egenskaper. Jeg elsker å skape til spesifikke rom og samarbeider gjerne med interiørarkitekter.

I am passionate about light and translucency. My current work reflects this through paper-thin porcelain combined with light. I am drawn to light I experience in nature – clouds, waves, horizons, or tiny seeds, petals and insect wings. I am constantly aiming to discover and communicate the essence of what I see. By using a monochrome palette I obtain a level of abstraction that encourages new interpretations of lines and shapes. My choice of a fragile translucent material reflects my desire to achieve honesty and vulnerability in my work. I am constantly experimenting with new materials and pushing limits. I love to produce location-specific work and collaborate with interior designers.

Her kan du ser noe av mitt arbeid: galleri

Og en kort CV