Toril Glenne

TorilG

Toril Glenne – smykkekunstner. Født 14-09-46

Utdannet fra Statens Håndverk-og Kunstindustriskole med diplom i 1970

Har mottatt en rekke stipendier og er innkjøpt av flere muséer og samlinger i Norge og i Sverige.

Har vært aktiv smykkekunstner fra endt utdannelse og fram til idag.

Har i perioden hatt uttallige utstillinger i inn-og utland.

Jeg lager smykker i sølv med til dels mange innslag av andre materialer så som: ibenholt,plexi,elgbein,glass,

vinyl og gummi. Bruker ofte materialer fra gamle emalje-eller filigransmykker og integrerer dem i mitt produkt.

Smykkene kan ofte ha en organisk stil eller en litt strengere geometrisk stil.Nesten alle smykkene er unika,dvs.

det er bare et av hvert.

Jeg får inspirasjon fra naturen,musikken,humoren og fra hendelser i livet.Titlene på smykkene er ofte relatert til dette.

Her er noen eksempler av mine arbeider: Galleri

CV