Thomas Jøranson / CV

Personalia:

Thomas Jøranson, Risløkkveien 51c, 0583 Oslo

Født 17.04.68.

Utdanning:

1992-93 Årsenhet keramikk, Statens Formingslærerskole, Blaker 

1991-92 Halvårsenhet forming, Sagene Lærerhøgskole 

1987-91 Kristiansand Lærerhøgskole 

Arbeidserfaring:

1998- Kunst- og håndverkslærer, Lilleborg skole, Oslo

1995-98 Kunst- og håndverkslærer, Nordtvet skole, Oslo

Keramiker med eget verksted 1992- ca 2007. Har hatt flere utstillinger og salgssteder bl.a. i Oslo, Kristiansand, Fredrikstad og Sarpsborg. Pause i skapende virksomhet frem til ca 2015, men har funnet ny inspirasjon siden det.

Medlem Norske Kunsthåndverkere 2019

Medlem Kunsthåndverkerne i Kongensgt 2020