Ny utstilling i september: “The journey”

Invitasjon Anne-Brit Soma Reienes

Vi gleder oss til å vise en spennende utstilling med tittel: The Journey av Anne-Brit Soma Reienes.

5 sept – 4 okt 2015

Månedens utstiller i september hos Kunsthåndverkerne i Kongens gate er Anne-Brit Soma Reienes. Verket hun stiller ut heter The Journey og består av 33 modellerte keramiske fliser med hvit, tykk glasur over et varsomt, nokså tett modellert linjerelieff som er ulikt for hver flis. Flisene måler hver 42 x 42 cm og er her i Kongensgate montert på to vegger som to separate keramiske bilder. På den måten føyer de nye arbeidene seg tematisk inn i hennes arbeidsfelt de siste ti årene: det keramiske bildet.

Soma Reienes har i dette verket en intuitiv tilnærming til uttrykket. Den langsomme teknikken er en investering av tid som gjennom material, håndverk, fordypning og gjentagelse blir en meditativ prosess. Linjespillet er organisk og mønstrene som oppstår kan assosieres blant annet til fingeratrykk, årringer i treverk, havstrømmer eller topografiske linjer på et kart. Det endelige keramiske bildet blir komponert etter at flisene er ferdig brent og håndterbare. Forbindelsen som oppstår mellom linjene på flisene er på denne måten både tilfeldig og villet. Å avdekke disse sammenhengene er en fascinerende del både av prosessen og den bærende idéen.

Denne måten å arbeide på skiller seg fra hennes tidligere keramiske bilder, der skisser har vært fulgt ganske nøyaktig fra begynnelse til ferdig verk.Tematisk står opplevelsen av nærhet og avstand, avdekking av nye rytmiske sammenhenger og bevegelser gjennom landskap og hav sentralt i the Journey.

Under kulturnatten i Oslo 11 sept er Soma Reienes tilstede i galleriet og forteller om sitt verk.

Anne-Brit Soma Reienes har hovedfag fra Keramisk Institutt SHKD 1988 og Master of Crafts fra Hungarian State Academy of Craft and Design, 1993. Hun har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland. Hun er innkjøpt av bl a Norsk Kulturråd, Kunstindustrimuseet, Statens Konstråd i Stockhom samt Statsministeren Kontor. Soma Reienes´arbeid i keramikk har alltid vært av større format, bade to- og tredimensjonalt, og hun har arbeidet mye med utsmykning, både offentlig og privat. Hun bor og arbeider i Feiring, helt nord i Akershus, og ble i år tildelt Statens tre-årige arbeidsstipend.

www.somareienes.no

Vår sommerutstilling, “La humla suse”, står til 30. august. Velkommen!