Toril Glenne / CV

Født 1946

Adr. Dunkersgate 4B, 0357 Oslo

Utdanning:

Kentish Town and East Hamstead Institute of art,London             1965-66

Statens Håndverk-og kunstindustriskole,Oslo                               1966-70

Diplom                                                                                            1970

Separatutstillinger:

Biengården, Drammen

Galleri Hylla, Oslo

Kunstnerforbundet, Oslo

Galleri Villvin, Risør

Kunsthåndverkerne i Kongensgt., Oslo

Kollektiv-og gruppeutstillinger:

Diverse utstillinger i muséer,kunstforeninger og gallerier i Norge siden 1971

Norsk Kunsthåndverk 14 ganger

Dessuten utstillinger i utlandet så som: Sverige, Island, London, Skottland,

Tyskland, Frankrike, Portugal, St.Petersburg, Roma, Praha, Athen, Buchuresti og flere byer i Japan.

Stipendier:

Grinifangers Kulturfonds reisestipend                                             1980

Statens materialstipend                                                                   1980

Statens reise-studiestipend                                                             1983-89

Statens garantiinntekt for kunstnere                                                1990-2013

Innkjøp:

Norsk Kulturråd

Nordenfjeldske Kunstindustrimuséum,Trondheim

Kunstindustrimuséet,Oslo

Røhsska Konstsløydmuséum,Gøteborg 

Verv:

Jurymedlem Norske Kunsthåndverkere                                          1982-83

Medlem av Innkjøpskommitéen Norsk Kulturråd                             1984-85

Styremedlem NK Stor-Oslo                                                              1990-92

Medlem av innstillingskommitéen Norske Kunsthåndverkere, 1984-85 og 1996-97

Medlem av Norske kunsthåndverkere