Kunsthandverkerne

Bildeler på nett er kommet for å bli

Bildeler

Noen personer vil helst at alt forblir som det har vært så lenge de kan huske. Selv om det ikke gjelder alle, så er det mange som ønsker så lite endring som mulig, og dette ønsket blir ofte sterkere jo eldre man blir. Mange har vært med på utviklingen fra man gikk i banken med en bankbok hvor en hver endring ble omhyggelig ført inn i bankboken i tillegg til at banken holdt en skriftlig oversikt hos seg. Skulle man ha bildeler, så fantes det ingen andre måter å gjøre dette på enn å gå inn i en fysisk butikk hvor de trakk frem kataloger fra leverandørene sine for å finne de bildelene man skulle ha, og så måtte man omhyggelig fylle ut en bestilling for hånd som man sendte til leverandøren.

De som vokste opp med denne formen for handel har fått noe å bryne seg på i forhold til utviklingen de siste tiårene. Selv personer som fulgte med på utviklingen av personlige datamaskiner med interesse har måttet føle på at utviklingen går meget raskt fremover i dag, og det kan være vanskelig å henge med i svingene. I dag er vi kommet dit at fysiske butikker må vike mer og mer for butikker på nett. Dette gjelder alt fra bank-virksomhet til salg av bildeler på nett. Bankboken er for lengst glemt, og det er også manuelle kassa-apparater og mekaniske regnemaskiner. Disse har måttet vike for datakasser og nettbutikker. Mange som har drevet fysiske butikker de siste årene har fått flere utfordringer enn de så for seg. Omsetningen har falt dramatisk, og mange har måttet gi opp sine fysiske butikker til fordel for å drive virksomheten videre på nett.

Eldre ønsker å fortsette å benytte fysiske butikker

De som har slitt mest med å henge med i svingene når man har innført bildeler på nett i tillegg til alle andre tjenester på nett, er de eldre i samfunnet. De har ikke bare vokst opp med manuelle tjenester mellom personer for å drive virksomhet eller for sosiale interaksjoner, men de har også forholdt seg til denne måten å gjøre ting på i størstedelen av sitt voksne liv. Selv om bildeler på nett og andre nettbaserte tjenester gradvis erstatter det meste manuelle arbeidet, så har det vært mulig å gjøre ting manuelt parallelt med utviklingen, selv om dette har vært tungvindt.

Toyota

Markedet tilpasses nettbutikker

Det begynner å bli mindre lønnsomt å drive fysiske butikker hvis man ikke i tillegg driver nettbutikker. Du vil dermed finne de fleste fysiske butikker som selger bildeler også som tilbydere av bildeler på nett. I dag er det vanskelig for mindre butikker å overleve, og i byer i dag ser man at også veletablerte butikker må sette kroken på døra og legge ned om de ikke har klart å etablere et marked på nett. Det blir med andre ord flere og flere butikker som man ikke lenger vil finne som fysiske butikker men som i stedet kun vil eksistere på nett. Yngre personer har vokst opp med denne utviklingen og ser muligheter i stedet for begrensninger, men eldre tviholder på muligheten til å kjøpe det de trenger i fysiske butikker slik at de kan bli ekspedert av en person i butikken. Bildeler på nett er kommet for å bli akkurat som andre nettbutikker. Infrastrukturen tilpasses at man driver handel på denne måten, og da vil dette fortsette å bli måten man gjør det på i tiden fremover.

Mobile enheter tilpasses mer og mer til at man skal kunne utføre tjenester via nett. Man trenger ikke lenger å bevege seg til en PC for å få gjort det man trenger å gjøre. I stedet kan man gjøre det man ønsker på nett fra mobile enheter. Det gjelder også kjøp av bildeler på nett.

Kilde: https://www.eurodel.no/dynamo