Kunsthandverkerne

Depositumslån for studenter

Depositumslån

Når man er ung og skal flytte for seg selv for første gang, så støter man med en gang på utfordringen at man ikke får leie en leilighet eller en annen bolig uten depositum. Man har mange utgifter når man skal flytte for seg selv, og når man for eksempel skal studere, så er ikke dette det tidspunktet i livet man har mest penger. Man lever ofte kun på lån og stipend, og ingen av disse blir utbetalt når man er nødt til å signere for boligen. Selv om man velger å leie studentbolig, så må man stille opp med depositum før man får overta leiligheten.

Men ikke bare unge sliter med dette. Også andre som ønsker å bytte bolig, kanskje fra selveid til leie, har ikke alltid tenkt på å holde av nok penger til depositum i alle tilfeller. Man kan oppleve depositum på inntil 6 måneders husleie i de verste tilfellene, og dette er mye penger å låse opp hvis man for eksempel leier en leilighet til 15000/mnd. Uten depositumslån, kan det være nesten umulig for mange å få leid en bolig. Man kan også få en utfordring når man skal bytte bolig. Man må som oftest levere tilbake boligen før man kan få tilbake depositumet, og selv da kan man i noen tilfeller regne med å måtte vente en periode på pengene. Depositum må man betale inn med en gang man signerer kontrakten, og da opplever man en periode hvor man har låst opp to depositum.

Unge i etableringsfasen

Når man har kommet inn på skole eller akkurat fått seg jobb i storbyen, så begynner man å glede seg til å komme i gang med det nye livet. Men selv om man har en del oppsparte penger, så oppdager man raskt at det koster en god del penger å bo for seg selv. Man kan miste motet når man skal forsøke å finne et alternativ man kan leve med. Hvis man ikke har noen som kan stille opp med pengene man trenger til depositum, kan man benytte seg av et depositumslån.

Det er mye man trenger når man først flytter til et nytt sted. Spesielt hvis man skal bo alene. Men noen ting må man ha. Seng, kjøkkenredskaper og mye annet er ting man får utgifter til, og man må ha mye småting også for å få hverdagene til å fungere. I tillegg skal husleie betales rett etter man har måttet ut med et større depositum. Dette er ikke lett å håndtere hvis man er student og studentlånet ikke kommer før man har vært på skolen i noen dager. De fleste flytter inn før man begynner på skolen.

Etablererfasen - Studenter

Høye depositum for leie

Det som gjør at depositum kan være en utfordring for mange, er at depositumet i mange tilfeller kan være ganske stort. Det er ikke uvanlig at noen krever helt opp til 6 måneders depositum. Med en månedsleie på 15000kr, så blir det 90000kr som man må stille opp med for å få lov til å leie en leilighet. Uten depositumslån, kan det derfor være vanskelig for mange å bytte fra en leieleilighet til en annen, eller for nyetablerte å få leie i det hele tatt. Det finnes også noen som tilbyr depositumsforsikringer, men dette er ikke noe du kan få hos annet enn et lite utvalg av utleiemeglere.

Periode for å frigi depositum

Når du sier opp en bolig, så får du ikke frigitt depositumet før den dagen når leiligheten er vasket og du leverer nøklene. Da bør du allerede ha flyttet inn i ny leilighet. Man er da nødt til å ha doble depositum i en periode, og da er det også nødvendig med et depositumslån.