Nye regler gjør det enklere å starte AS

Forbrukslån

Til stor glede for mange etablererspirer og gründersjeler har det nå blitt billigere og enklere å etablere og drifte et AS. En av hovedårsakene er at det nå kun kreves 30.000 kroner i kapitalinnskudd i motsetning til de hele 100.000 som tidligere var påkrevd. Dette betyr faktisk at man som privatperson har muligheten til ta opp et forbrukslån uten sikkerhet å etablere bedriften på en kjapp og enkel måte!

Hvis man ønsker å starte en liten bedrift for seg selv så er det naturligvis en fordel å kunne opprette et AS ettersom dette er en egen juridisk enhet. Man slipper da å stå personlig ansvarlig på samme måte som man må ved opprettelse av et enkeltpersonforetak. Er man uheldig å går på en økonomisk smell mister man ikke noe annet enn det som er skutt inn i selskapet og eventuelle andre verdier som måtte befinne seg der. Med andre ord: man står mye tryggere som privatperson.

Revisjonsplikten har også blitt kraftig forenklet for de minste bedriftene, og man trenger ikke nå lenger å fremvise et revidert regnskap. Om man er nødt til dette er avhengig av bedriftens størrelsen på selskapet, men loven sier følgende om emnet:

«Generalforsamlingen kan med flertall som for vedtektsendring gi styret fullmakt til å treffe beslutning om at selskapets årsregnskaper ikke skal revideres etter revisorloven dersom.

  1. driftsinntektene av den samlede virksomheten er mindre enn fem millioner kroner
  2. selskapets balansesum er mindre enn 20 millioner kroner, og
  3. gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger ti årsverk.

Totalt sett er dette en kraftig forenkling for de som vil drive i litt mindre former, og det gjør naturligvis den daglige driften mye enklere. Går du med en gründer i magen er det derfor ingen grunn til å vente: etabler bedriften din og kom i gang!